Home

Kontakt

Tel +49 (0) 231 169 36
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

briefumschlag

english francais

Gebäude in Amsterdam

Sprachen sind unsere Stärke

Als Übersetzungsbüro für Fachübersetzungen bieten wir seit 1990 umfassende Übersetzungen und Dolmetschdienste an.

kompetent, preiswert, termingerecht

Sinds 1990 biedt het vertaalbureau ConTec Fachübersetzungen een ruime waaier aan vertaal- en tolkdiensten aan, in principe voor alle sectoren en gangbare wereldtalen. Dankzij zijn ligging in het Ruhrgebied en de directe nabijheid van de Universiteit Dortmund zijn thema's zoals machine- en installatiebouw, architectuur, bouw, verzorging en medische technologie het meest gevraagd. Bovendien beschikken we over gespecialiseerde vertalers met een ruime ervaring in rechtszaken (inclusief strafrecht en gerechtelijke procedures) maar hebben we ook technische vertalers uit diverse wetenschappelijke deeldisciplines.

Door de jaren heen is de groep vertalers waarop wij een beroep doen, steeds maar verder uitgebreid: (beëdigde) moedertaalsprekers met een diploma in de meest uiteenlopende vakgebieden (Drs., M.A. of Dr.). Daarom kan ConTec Fachübersetzungen niet alleen voor vertalingen naar de gangbare EU-talen zorgen maar kunt u ook bij ons terecht voor competente vertalers naar het Japans, Chinees en andere wereldtalen. Verder kunnen wij ook gekwalificeerde simultane tolken en conferentietolken aanreiken, die u bijvoorbeeld tijdens (internationale) conferenties, onderhandelingen, verblijven in het buitenland en beurzen kunnen begeleiden. ConTec Fachübersetzungen is geregistreerd bij het OLG (Oberlandesgericht) Hamm en is hierdoor gebonden aan de strenge wetten van gegevens- en klantenbescherming.

Wat betreft de kwaliteitswaarborg werkt ConTec Fachübersetzungen met vaste structuren, overeenkomstig de DIN EN ISO 17100. Ons kwaliteitsmanagementsysteem (QSM) heeft zijn diensten al bewezen en staat voor hoge tot zelfs uitstekende kwaliteit en een uniforme stijl en terminologie. Dit geldt standaard voor alle opdrachten, dus niet enkel voor te publiceren teksten.

De vaktaal in het vertaalbedrijf

De rechtstaal is zeer specifiek en dat wordt ook aan het een vertaalbedrijf bindend opgelegd maar ook ondernemingen met specialisaties als machinebouw, automatisering (en processorwereld) hebben een zeer specifieke vaktaal. Daarnaast hebben deze een onafhankelijk jargon met specifieke acroniemen ontwikkeld, net zoals dat ook in de financiële wereld en in de politiek gangbaar is. Om de klant (toch nog) te bereiken, werken grootbedrijven met meertalige (web)pagina's. Projectberichten en specificaties zijn uiteindelijk vaak in het Engels geschreven. Wanneer interfaces van verschillende programmeertalen in het bedrijfsproces of het productieproces geïntegreerd moeten worden (wat in de IT-architectuur niet ongebruikelijk is), dan kan het inzicht van vertaler, die ingeschakeld wordt zodra de onderneming naar een ander land uitbreidt, niet achterwege blijven.

Hoe het ook zij, bij een gevoelig medium zoals de vaktaal, moet deze overgang vlekkeloos en onopvallend zijn. Over het algemeen is een vertaler geen programmadeskundige, laat staat dat hij de volledige ontwikkeling van de automatisering zal kunnen volgen. De interne opleiding en het opzoekingswerk van de vertaler zijn dan ook een absolute must. Hijmoet ook vertrouwd zijn met het internet, een ervarings- en leermedium zonder weerga, om snel een segment van de markt en diens grenslijnen te overzien.

Een onderneming, die doeltreffende documentatie en publiciteit beoogt, zou om die reden dan ook het nodige opzoekingswerk moeten waarderen dat de vertaler en het vertaalbureau moeten verrichten om zich een beeld te kunnen vormen van het vakjargon in het marktsegment (en de concurrentie). Want alleen zo kunnen zij zien of er alternatieven bestaan, en hoe op de grens type en token, of het model en diens individuele toepassingen, zich tot elkaar verhouden.

Terminologie en vertaling

Terminologie vormt het geraamte van de branche. Afgezien van de woordenschat in de vorm van lexicologische literatuur vormen het internet, de EU-branche, vertaalbureaus en tenslotte websites van bedrijven een grote bron van vakbegrippen. Hier is een zekere selectiviteit geboden en moet men het overzicht behouden en de juiste beslissing kunnen nemen. Maar in praktijk blijkt eens te meer dat ook hier met een zekere terughoudendheid moet worden gehandeld, want volgens de leer - welke gelijk te zetten is met de theorie - beslist de context bij de natuurlijke talen over de betekenis die een woord aanneemt. Dit is een van de kernuitspraken uit de moderne pragmatiek (zij houdt rekening met de spreker en de omstandigheden van zijn boodschap), en op de achtergrond speelt ook de ontwikkeling van de symbolische talen een rol, dus alle talen die ofwel logisch en mathematisch, dan wel zuiver machinaal aan regels kunnen worden gelegd. Hier moet elke uitdrukking één enkele en eenduidige betekenis hebben (zodat deze in een formule gebruikt kan worden).

Bovendien was, zoals wel vaker met dit soort zaken, het thema van betekenisverschuiving van woorden al naargelang de context al aan de orde in de oudheid. Toentertijd werkten juristen volgens de regel dat teksten niet alleen letterlijk, maar ook volgens hun bedoeling moesten verstaan worden. Het is duidelijk: pas met het moderne taalonderzoek is dat gelukt. Daaruit volgt dat een vertaler die zich op een keerpunt bevindt, op zijn hoede moet zijn en dan de ene richting moet uitgaan en de volgende keer een compleet andere.

Teksten uit de meest uiteenlopende genres kenmerken de praktijk en het resultaat moet al net zo elegant, vloeiend en smetteloos zijn als de respectievelijke brontekst. Dit is de taak van de moedertaalspreker die echter ook een zekere feeling moet hebben om wanneer het gewenst is om een vreemd woord in te voeren dan wel te behouden. Eenmaal beslist, ontstaat een model (een soort toegepaste naamgeving), waarop anderen zich kunnen baseren. Dat is een algemeen kenmerk in de vertaalbranche, wanneer deze met vernieuwingen, de vestiging van bepaalde termen of de invoering van standaardtermen te maken heeft. Zoals eerder opgemerkt, werkt de vertaler samen met de technische redacteur (met een technisch diploma) of met de auteur van het document, op basis van diens vakstudie (jurist, economist of economisch deskundige, boekhoudkundige expert, politicus). De "Refinery" daarentegen, koppelt in het beste geval de kennis op het vlak van marketing, representatie van de onderneming en de omgang met klanten betreffende software, E-Base, IT-toepassing en andere media.

De vertaal- en tolkdienst ConTec Fachübersetzungen: een kijk terug

De geschiedenis van de onderneming begon in 1988, toen het Ruhrgebied en het gebied langs de Rhein nog model stonden voor de economische ontwikkeling van de Bondsrepubliek. De oprichter van het vertaalbureau, de heer Suat Dursun, is tot op de dag van vandaag nog actief als zaakvoerder. De registratie in het handelsregister van de stad Dortmund volgde in 1990.

Ondertussen beschikt het bedrijf ConTec Fachübersetzungen over een bestand inhouse- en freelancevertalers, met het oog op het grondbeginsel dat er altijd vertalers binnenshuis aanwezig moeten zijn om te reviseren en de klanten bij te staan. Ook voor de overdracht van materiaal is een goed geoefend oog ter plaatse noodzakelijk.

Met het oog op de kwaliteitswaarborg werkt ConTec Fachübersetzungen met vaste rituelen die voortstammen uit een rijke bron aan ervaringen. Grotere opdrachten worden verdeeld over meerdere vertalers, waarbij een hoofdvertaler de terminologie controleert en een laatste revisie uitvoert. Opdrachten worden gearchiveerd en zonodig doorgelezen wanneer er een nieuwe opdracht uit dezelfde branche binnen komt.

De taaldienst ConTec Fachübersetzungen behoudt zich het recht om, om redenen der vertrouwelijkheid, geen namen en bedrijven/ondernemingen als referentie op te geven. Indien gewenst kunt u een lijst van referentiebedrijven aanvragen, inclusief de vermelding van vakgebieden, tekstsoorten en/of documenten.

Talen

Albanees (SQ) · Bosnisch (BS) · Bulgaars (BG) · Chinees (ZH) · Deens (DA) · Engels (EN) · Estlands (ET) · Fins (FI) · Frans (F) · Grieks (EL) · Italiaans (IT) · Japans (JA) · Koreaans (KO) · Kroatisch (HR) · Lets (LV) · Litouws (LT) · Macedonisch (MK) ·  Noors (NO) · Pools (PL) · Portugees (PT) · Russisch (RU) · Zweeds (SV) · Servisch (SR) · Slovaaks (SK) · Sloveens (SL) · Spaans (ES) · Tsjechisch (CS) · Turks (TR) · Oekraïens (UK) · Hongaars (HU)

Technische vertalingen

ConTec Fachübersetzungen vertaalt uit de volgende vakgebieden...

Automobielindustrie · Bouwindustrie · Bergbouw · Chemische industrie · Computertechniek · Spoorwegtechniek · Elektrotechniek · Energieindustrie · Hernieuwbare energievormen · Informatica · Informatietechnologieën · Luchtvaarttechniek · Machinebouw · Medische technologie · Militaire techniek · Farmacie · Ruimtevaarttechniek · Scheepsbouw · Textielindustrie · Milieutechniek · Verkeerswesen

Economisch /juridische vertalingen

ConTec Fachübersetzungen vertaalt uit de volgende gebieden...

Uitschrijvingen · Banken · Handelsrecht · Octrooien · Kwaliteitsmanagement / Qualitätsprüfung · Strafrecht · Akten · Contracten · Verzekeringen · Economisch recht · Burgerlijk recht · Douane

Wetenschappelijk/maatschappelijke vertalingen

ConTec Fachübersetzungen vertaalt uit de volgende vakgebieden...

Biologie · Chemie · Geologie · Maatschappelijke wetenschappen · Cultuur · Kunst · Geneeskunde · Fysica · Politiek · Sport

Tolken

Tot het omvattende dienstenaanbod door het bedrijf ConTec Fachübersetzungen behoren onder meer onderhandelings- en simultaantolken alsook consecutief tolken.

In een steeds meer vertakte wereld komen dagelijks vakmensen uit verschillende beroepen, alsmede leidinggevend personeel uit economie en politiek, samen op internationaal niveau. Een spontane mondelinge vertaling is bij dergelijke gelegenheden onmisbaar. Indien u een (internationale) conferentie, expositie, dan wel een beurs plant, of buitenlandse partners voor onderhandelingen ontmoet,

  • zorgt ConTec Fachübersetzungen snel en betrouwbaar voor gekwalificeerde tolken voor elke gewenste taalcombinatie. Het aangename optreden van onze medewerkers biedt een extra garantie voor het succesvolle verloop van uw onderhandelingen.
  • bieden wij voor uw medewerkers in het buitenland maar ook voor uw gasten uit het buitenland, reisbegeleidingsdiensten,
  • stellen wij desgewenst ook de benodigde simultaaninstallaties, alsmede technische uitrusting beschikbaar.

 

Algemene Voorwaarden
(Stand 01.01.2003)

§ 1 Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden alleen tegen de volgende Algemene Voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. De klant aanvaardt deze bij het bevestigen van de opdracht. De aanbieder veronderstelt dat de klant zijn gegevens na levering beveiligt. Een beveiliging van door de klant doorgegeven gegevens wordt niet door ons gegarandeerd. Na bewerking van de opdracht worden deze gegevens gewist.

Voor vertragingen of gebrekkige uitvoering, die door een onjuiste of onvolledige overdracht van de brontekst of door onduidelijke of foutieve formuleringen in de brontekst ontstaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Iedere opdracht wordt pas uitgevoerd na een bindende schriftelijke bevestiging van een offerte.

§ 2 Auteursrechten

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen gegevens. Bij alle bevestigde opdrachten wordt ervan uitgegaan dat de klant het auteursrecht heeft. Bij inbreuk op de wet voor auteursrechten, draagt de klant de volle verantwoordelijkheid.

§ 3 Verantwoordelijkheid voor de inhoud

ConTec Fachübersetzungen kan niet voor de inhoud van het vertaalde document verantwoordelijk gesteld worden. Standpunten, meningen en inhoud liggen enkel en alleen binnen het verantwoordingsgebied van de auteur en geven op geen enkele manier de mening van ConTec Fachübersetzungen weer. Wij behouden ons het recht voor om vertalingen van documenten of inhouden te weigeren.

§ 4 Verantwoordingsgebied van de klant

Het ligt binnen de verantwoordelijkheid van de klant, om documenten in een duidelijk formaat en leesbare (begrijpelijke) inhoud te leveren. De klant is verplicht om ConTec Fachübersetzungen meteen over wijzigingen te informeren, die gedurende het vertaalproces op wat voor manier dan ook een invloed zouden kunnen hebben op de inhoud of formaat van het eindproduct. Elke wijziging kan een aanpassing van de prijs na wederzijdse overeenkomst tot gevolg hebben.

§ 5 Garantie met betrekking tot een begrensde licentie

De klant behoudt elk recht op alle documenten die door de klant aan ConTec Fachübersetzungen of door de klant geautoriseerde personen worden overgedragen.

§ 6 Aansprakelijkheid - Schadevergoeding

Voor schade of verlies van bestanden op opslagmedia van de klant of van het bedrijf, alsmede op elektronische datatransmissiewegen en netwerken, is uitdrukkelijk bepaald dat ConTec Fachübersetzungen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Ook voor schade of verlies van elk materiaal dat ons ter beschikking werd gesteld, is uitdrukkelijk bepaald dat ConTec Fachübersetzungen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De aansprakelijkheid dan wel garantie is beperkt tot de zuivere materiële waarde van de documenten of het aan ons overgedragen materiaal.

Indien de vertaling niet de door de klant geplande effect (publicatie, reclame, etc.) heeft, behouden wij het recht op bijsturing. In geen geval ontstaat hieruit een schadevergoeding ten laste van ConTec Fachübersetzungen, ook niet wanneer door gebrekkige aanpassing de publicatie- of reclameoperatie herhaald moet worden of de onderneming schade heeft opgelopen (reputatie, imago). Indien een klant niet aangeeft dat de vertaling voor publicatie bestemd is, ons geen drukproef bezorgt voor de publicatie en zonder onze uitdrukkelijke vrijgave overgaat tot druk, dan is alleen hij voor elk gebrek aansprakelijk.

§ 7 Levertermijn - vertragingen bij de levering

ConTec Fachübersetzungen streeft ernaar alle opdrachten binnen de afgesproken tijd te bewerken. Hierbij kunnen wij geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor niet tijdige leveringen, die door technische moeilijkheden veroorzaakt werden. In geval van vroegtijdige kennisgeving zullen wij trachten elke andere mogelijkheid voor levering aan te wenden om toch tijdig te kunnen leveren. Minimale lvertragingen geven niet het recht tot ontvangstweigering noch tot schadevergoeding. Voor vertragingen in de levering door verzending dragen wij geen verantwoordelijkheid.

De klant heeft enkel en alleen het recht het contract te beëindigen in geval van wanprestatie of onvermogen onzerzijds, wanneer de levertermijn door ons onredelijk lang werd overschreden en hij ons op elektronische of schriftelijke manier een extra termijn gesteld heeft.

§ 8 Verzending

De verzending gebeurt per e-mail, post of via een door ons aangestelde koerierdienst. De kosten hiervoor worden berekend volgens de respectievelijk geldende prijslijst of volgens afspraak.

§ 9 Storing, hoger geweld, netwerk- en serverfouten, virussen

Voor schade die door hogere machten, bedrijfsstoringen, netwerk- en serverfouten, leidings- en overdrachtstoringen, etc. ontstaan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade door virussen. Al onze IT (netwerken, programma's, bestanden, etc.) wordt regelmatig op virussen gecontroleerd. In geval van verzending van bestanden per e-mail of alle andere langeafstandsoverdracht-mogelijkheden is de klant verantwoordelijk voor een laatste controle van de overgedragen bestanden en teksten. Desbetreffende schadevergoedingen worden niet aanvaard.

§ 10 Prijzen - betaalwijze

Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend. De prijzen zijn te verstaan in euro, in zoverre geen andere valuta is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn nettoprijzen zonder BTW.

Tenzij anders overeengekomen, zijn rekeningen binnen tien dagen per overschrijving te betalen. Bij betaling per debet geeft de opdrachtgever goedkeuring om de ontstane rekeningbedragen per debet van diens bankrekening af te schrijven.

§ 11 Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

§ 12 Kwaliteitsgarantie - klachten

Klachten moeten, in zoverre zij kennelijke gebreken betreffen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het in opdracht gegeven werk meegedeeld worden door de klant. Als gerechtvaardigde gebreken gelden enkel technische onvolmaaktheden, welke volgens de technische stand van zaken tot dusver hadden kunnen worden voorkomen. In geval van niet herkenbare gebreken geldt de wettelijke verjaringstermijn. In geval van gerechtvaardigde schadeaanvragen bestaat alleen aanspraak op aanvulling of vervangende levering al naargelang onze keuze.

§ 13 Privacy

Bij de elektronische overdracht van teksten en gegevens tussen de klant, ConTec Fachübersetzungen en mogelijke vertalers zijn wij niet in staat om een absolute bescherming van bedrijfs- en informatiegeheimen en andere vertrouwelijke gegevens en informatie te garanderen, daar niet uitgesloten kan worden dat hiertoe niet geautoriseerde derden informatie, die op elektronische manier werd verzonden, inzien.

§ 14 Modificaties / wijzigingen

De aanbieder kan de voorwaarden voor de diensten van ConTec Fachübersetzungen te allen tijde wijzigen. De aanbieder deelt de wijzigingen via een officiële verwijzing op de Homepage van ConTec Fachübersetzungen, of per e-mail direct aan de klant mede. Wanneer de klant na de verwijzing naar een modificatie gebruik maakt van de diensten van ConTec Fachübersetzungen, aanvaardt hij deze wijziging. De aanbieder kan een of alle aspecten van de service naar eigen inzien en zonder voorafgaande mededeling beëindigen of herzien.

§ 15 Verantwoordelijkheid van vrije medewerkers

Vrije medewerkers (freelancers) van ConTec Fachübersetzungen verplichten zich door afgifte van een verklaring om documenten en andere informatiemedia hoogst vertrouwelijk te behandelen, deze niet aan derden door te geven en uitsluitend voor de vertaling dan wel de modificatie te gebruiken, zoals door ConTec Fachübersetzungen in de opdracht werd vermeld. In geval van inbreuk, heeft de freelancer alle consequenties voortkomend uit mogelijke copyright- overtredingen te verantwoorden.

§ 16 Toe te passen recht en bevoegde rechter

De contractueel vastgelegde relatie en verdere zakelijke verbindingen tussen ConTec Fachübersetzungen en de klant vallen uitsluitend onder het Duitse recht, met uitsluiting van het internationale kooprecht. Voor zover toegestaan geldt voor alle geschillen de zetel van ConTec Fachübersetzungen als enige rechterlijke bevoegdheid.

§ 17 Toepasselijkheid

Indien enkele passages van de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn volgens geldend recht, zo behouden alle andere passages hun geldigheid. Met het verschijnen van de geactualiseerde Algemene Voorwaarden, verliezen oudere versies hun geldigheid.